Ki Aikido

Ki Aikido Novara

Scritto il: giovedì, 20 maggio 2010 - 22:12:48

Tsuzukiwaza 7

7° Tsuzukiwaza

Attacchi: Shomenuchi sequenza: tecniche alternate.

1) Shomenuchi Ikkyo Irimi      
   
   2) Shomenuchi Ikkyo Tenkan
       
3) Shomenuchi Kokyunage (di base)      
       
4) Shomenuchi shihonage
       
5) Shomenuchi Zemponage
 
6) shomenuchi Kirikaeshi      
     
7) Shomenuchi Sankyo