Ki Aikido

Ki Aikido Novara

Scritto il: domenica, 31 gennaio 2010 - 16:05:52

tsuzukiwaza 21

21° Tsuzukiwaza Tantodori 1

1° Koteoroshi      
       
  
2° Ikkyo     
      
    
3° Shomenuchi Koteoroshi nage      
       
4° Shomenuchi Kokyunage    
   
       
5° Munetsuki Zemponage        
     
6° Yokomenuchi Kokyunage Irimi      
       
7° Yokomenuchi Gokyo