Ki Aikido

Ki Aikido Novara

Scritto il: mercoledì, 6 gennaio 2010 - 23:08:03

Tsuzukiwaza 4

Tsuzukiwaza-attacco: Ryotetori   (3 Sx -3 Dx - 4 Alternate)

1° Kokyunage (incrociando le mani)
       
2° Koteoroshi (tekubi koosa waza)
       
3° Kokyunage (palmi in su)
       
4° Tenchinage Irimi
  
5° Tenchinage Tenkan
       
6° Zemponage
       
7° Kirikaeshi