Ki Aikido

Ki Aikido Novara

Scritto il: mercoledì, 6 gennaio 2010 - 22:05:43

Tsuzukiwaza 13

13° Tsuzukiwaza - attacco: Ryotemochi

(Tutte Alternate)

1° Kokyunage Irimi (direttamente al viso)      
      
2° Kokyunage Udemawashi (en undo)      
   
3° Kokyunage Achinogi      
   
4° Tenkan Nikyo      
     
5° Shihonage      
     
6° Zemponage (tenkan e passo avanti)      
  
    
7° Zemponage  (gyaku anmi)