Ki Aikido

Ki Aikido Novara

Scritto il: mercoledì, 6 gennaio 2010 - 21:39:42

tsuzukiwaza 3

 

3° Tsuzukiwaza - attacco: Ryotemochi (alternare SX e DX) 

1° Ikyo Tenkan      
     
2° Kokyunage Tenkan      

 

 

 

 

 

 

 
3° Kokyunage Achinogi
      
4° Zemponage (interno)      
       
5° Nikyo Irimi      
       
6° Koteoroshi Katameru      
 Manca immobilizazione
7° Kokyunage Sankyo      
continua sotto