Ki Aikido

Ki Aikido Novara

Scritto il: domenica, 3 gennaio 2010 - 18:16:14

Tsuzukiwaza 12

 

12° Tsuzukiwaza - attacco: Ushirotori Kubishime - Ushiroryotetori

(Tutte Alternate)

1° Ushirotori kubishime Sankyo (lato mano al collo)    
       
      Shihonage tenkan (passando da sankyo)
   
 3° Kokyunage Achinoji
       
    4° Koteoroshi
     
5° Makikaeshi  (statico)    

 

 
   
6° Makikaeshi (diretto, senza far prendere il polso)      
    
7° Kirikaeshi