Ki Aikido

Ki Aikido Novara

Scritto il: domenica, 20 dicembre 2009 - 21:51:44

tsuzukiwaza 2

 

2° Tsuzukiwaza-attacco: Ushirotori Kubishime - Ushiro ryokatatetori

(3 Sx -3 Dx - 4 Alternate)

1) Ushirotori kubishime Urakaeshi
       
2) Ushirotori Kubishime Zemponage      
       
3) Ushiro Kubishime Koteoroshi      
      
      4) Ushiro ryokatatetori Ikkyo 
      
5) Ushiro ryokatatetori Sankyo nage      
6) Ushiro Ryokatatetori koteoroshi nage     
 
7) Ushiro ryokatatetori Shihonage