Ki Aikido

Ki Aikido Novara

Scritto il: sabato, 12 dicembre 2009 - 22:53:34

tsuzukiwaza 11

11° Tsuzukiwaza

Attacco: katatetori - Tecniche Irimi - sequenza 3sx,-3dx,- 4alternate.

1° Katatetori Irimi

 

 2) Katetori Kokyunage (cambio mano)

 

3) Katatetori Uchi Wa Nage

 

4) Katatetori kaitennage irimi

 

 

 

 

 

5) Katatetori Shihonage Irimi
 6) Katatetori Ikkyo Irimi     

 

 

 

 

7) Katatetori kaitennage (esterno)